Skip to product information
1 of 2

Sean Le TV Store

Việt Nam Đại Bi Kịch (sách tiếng Việt)

Việt Nam Đại Bi Kịch (sách tiếng Việt)

Regular price $40.00
Regular price $47.00 Sale price $40.00
Sale Sold out

“Max Hastings là một ký giả Anh tham gia cuộc chiến Việt Nam ngay từ lúc đầu. Ông là một trong số ký giả vào cuộc từ lúc ngồi tại phòng họp báo Tòa Bạch Ốc để nghe Tổng thống Johnson trò chuyện cùng một số phóng viên và là một trong số người cuối cùng rời Việt Nam với nỗi hồi hộp, kinh hoàng bùng lên khi chen chúc giữa đám người hốt hoảng đang cố tìm đường đào thoát. Gọi cuộc chiến Việt Nam là Đại Bi Kịch, Max Hastings mô tả phần đầu cuộc chiến mà Pháp gọi là “cuộc chiến bẩn thỉu”, mô tả Điện Biên Phủ như một “Thành Trì Hư Ảo”, mô tả Hiệp Định Geneve như chiếc nôi cho sự thoát thai của hai chính quyền Nam, Bắc: Hai chế độ Độc Tài Song Sinh. Nhưng Max Hastings chỉ lấy các bối cảnh to lớn đó để dựng lại các bi kịch li ti ít khi được ghi lại.”

View full details